Bislev.dk

Bislev.dk er et samråd for alle med tilknytning, beboelsesmæssigt, foreningsmæssigt, skolemæssigt eller på anden måde til Bislev.
Samrådet betjener og repræsenterer områdets foreninger, institutioner, virksomheder og borgere.

Samrådets formål er:
• at medvirke til at gøre Bislev og omegn til et attraktivt sted at bo og leve.
• at aktivere borgerne, institutioner og foreninger til en fælles indsats for området.
• at synliggøre og formidle områdets aktiviteter internt og eksternt.
• at etablere og koordinere samarbejdsrelationer mellem foreninger, institutioner og virksomheder i Bislev.
• at være talerør i forhold til kommunale myndigheder – på baggrund af drøftelser med foreninger og institutioner.
• at tage initiativ til debatter om områdets udvikling.
• at tage initiativ til arrangementer og andre aktiviteter for borgerne.